Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser for Facebook

Gælder for konkurrencer på Rødovre Centrums Facebook-side


Sådan deltager du:

Spørgsmålet i facebook-opslaget besvares i kommentarfeltet, der er direkte tilknyttet opslaget.

Vi kontakter vinderen på facebook i kommentartrådens svar-funktion og via messenger, når konkurrencen er slut, og vinderen er fundet. Her aftales det også, hvor og hvornår præmien kan afhentes i Rødovre Centrum. 

Husk, at præmien skal afhentes indenfor tre uger. Hvis vinderen ikke har henvendt sig til Rødovre Centrum inden for 3 uger efter, at vinderen er blevet kontaktet, frafalder præmien, og en ny vinder trækkes.

Man kan deltage under forudsætning af, at retningslinjerne for brugen af Facebook overholdes.


Om præmien

Præmien fremgår af konkurrenceopslaget på Facebook. Præmien skal afhentes i Rødovre Centrum og kan ikke byttes til kontanter eller andre varer. Ved gavekort/varer tilknyttet specifikke butikker, gælder butikkens retningslinjer for gavekortet/varen. Præmien kan ikke sendes.


Hvordan udtrækkes vinderen?

Vinderen vil blive tilfældigt udtrykket af et social media panel. Dette panel alene afgør, hvem der vinder konkurrencen. Alle kommentarer tilknyttet konkurrenceopslaget, tages i betragtning. Hvis det fremgår af opslaget, at vinderen findes ved lodtrækning, vil denne lodtrækning være tilfældig. Vinderen vælges på tidspunktet, der er angivet i opslaget. Vinderen vil derefter få besked direkte på Facebook med yderligere information.


Hvem arrangerer konkurrencen?

Konkurrencen arrangeres af Rødovre Centrum. Ansatte i Rødovre Centrum, Rødovre Centrums butikker/restauranter og Beyond11 - the social agency har ikke mulighed for at vinde præmier i konkurrencen. Arrangøren reserverer sig retten til, under rimelige omstændigheder, at aflyse konkurrencen på et hvilket som helst tidspunkt uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar. Nærværende regler kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Meddelelse om eventuelle ændringer vil blive annonceret på Rødovre Centrums officielle Facebook-side. Man skal være fyldt 18 år, for at kunne vinde præmier indeholdende alkohol eller tobaksvarer. Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret af, støttet af, administreret af eller associeret med Facebook. Facebook har intet ansvar for elementer i konkurrencen.


Konkurrencebetingelser for Instagram

Gælder for konkurrencer på Rødovre Centrums Instagram.

Sådan deltager du

Like Instagram-opslaget eller svar på spørgsmålet i kommentarfunktionen, der er direkte tilknyttet opslaget.

Vi kontakter vinderen på Instagram med en privatbesked, når konkurrencen er slut, og vinderen er fundet. Her vil vinderen få besked om det videre forløb ift. hvor og hvornår præmien kan afhentes i Rødovre Centrum.

Husk, at præmien skal afhentes 3 uger efter, at man er blevet kontaktet med en privatbesked. Hvis dette ikke overholdes, frafalder præmien, så en ny vinder kan trækkes.

Man kan deltage under forudsætning af, at retningslinjerne for brugen af Facebook overholdes.


Om præmien

Præmien fremgår af konkurrenceopslaget på Instagram. Præmien skal afhentes i Rødovre Centrum inden den deadline, som oplyses direkte til vinderen, og kan ikke byttes til kontanter eller andre varer. Ved gavekort/varer tilknyttet specifikke butikker, gælder butikkens retningslinjer for gavekortet/varen. Præmien kan ikke sendes.


Hvordan udtrækkes vinderen?

Vinderen vil blive tilfældigt udtrykket af et social media panel. Dette panel alene afgør, hvem der vinder konkurrencen. Alle kommentarer tilknyttet konkurrenceopslaget, tages i betragtning. Hvis det fremgår af opslaget, at vinderen findes ved lodtrækning, vil denne lodtrækning være tilfældig. Vinderen vælges på tidspunktet, der er angivet i opslaget. Vinderen vil derefter få besked direkte på Instagram med yderligere information.


Hvem arrangerer konkurrencen?

Konkurrencen arrangeres af Rødovre Centrum. Ansatte i Rødovre Centrum, Rødovre Centrums butikker/restauranter og Beyond11 - the social agency har ikke mulighed for at vinde præmier i konkurrencen. Arrangøren reserverer sig retten til, under rimelige omstændigheder, at aflyse konkurrencen på et hvilket som helst tidspunkt uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar. Nærværende regler kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Meddelelse om eventuelle ændringer vil blive annonceret på Rødovre Centrums officielle Instagram-side. Man skal være fyldt 18 år, for at kunne vinde præmier indeholdende alkohol eller tobaksvarer.

Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret af, støttet af, administreret af eller associeret med Facebook.

Facebook har intet ansvar for elementer i konkurrencen.

Service