Ordensreglement

ORDENSREGLEMENT

Af hensyn til vores kunder har vi i Rødovre Centrum opstillet nogle bestemmelser, der er med til at sikre en god atmosfære på centrets område. 

I Rødovre Centrum har det en høj prioritet, at centrets kunder kan gå og være i fred. Derfor tolereres ingen former for uddeling af løbesedler, reklamer, brochurer o.lign., såvel som salg af mærker mv. heller ikke accepteres. Dette gælder på hele centrets område, både inden- og udendørs. Desuden er opklæbning af diverse opslag heller ikke tilladt.

Vi ønsker i Rødovre Centrum en rolig og behagelig atmosfære, hvorfor støjende adfærd ikke tillades. Centret er forbeholdt fodgængere, og derfor må cykler, rulleskøjter, skateboards mv. ikke benyttes indendørs. Ligeledes er det heller ikke tilladt at spille bold eller foretage sig andet, der kan være til ulempe for centrets øvrige kunder.

Indtagelse af alkohol er kun tilladt på de områder, der er dækket af en spiritusbevilling.

Kundevogne tilhører Rødovre Centrum og må således ikke forlade centrets område.

Af hensyn til allergikere er det ikke tilladt at medbringe sine husdyr i centret – heller ikke, hvis disse er anbragt i transporttaske eller lignende. Førerhunde er dog en undtagelse.

Da vi i Rødovre Centrum ønsker at tilbyde vores kunder de bedst mulige forhold, skal eventuelle anvisninger fra centrets tilsynsførende til enhver tid efterleves.

Service