VISIONER

NYE VISIONER

Følgende stammer fra en artikel i Berlingske Business

offentliggjort 30.09.14


For kun et år siden fejrede det familieejede Rødovre Centrum sin femte udvidelse – en ny butiksfløj til næsten 300 mio. kr. – men bestyrelse og direktør er trods langstrakt finanskrise og et privatforbrug i dvale allerede i fuld gang med at se på nye udbygninger, både på kort sigt og en snes år frem i tiden.

De mest konkrete planer omfatter at anlægge omkring 1.000 P-pladser på arealer mellem centrets nuværende P-områder og den nærliggende Højnæsvej.

»Ved vores seneste udvidelse brugte vi noget af P-arealet og kom ned på 2.700 pladser. Det rækker fint det meste af tiden, men vi vil gerne have rigeligt med kapacitet, også på de travle dage, så vi skal nok op på 4.000 pladser,« forklarer administrerende direktør Jesper Andreasen.

Tanken er inden for to-tre år at nedrive en stribe opkøbte erhvervsbygninger og så bygge et P-anlæg i tre kælderplan. Det vil ifølge Andreasen nok koste 200-300 mio. kr. eller rundt regnet en kvart million per P-plads – betragteligt mere end ved et P-hus bygget oven på jorden.

»Det handler om at fremtidssikre centret, for så kan vi senere bygge noget ovenpå. Det kan være boliger, kontorer, særligt pladskrævende butikker eller måske en udvidelse af vores store udbud af lægecenter og sundhedsklinikker,« siger Jesper Andreasen.

P-projektet kan sandsynligvis også frigøre plads til at udvide et Føtex-supermarked med 700 kvadratmeter. Det er blevet muligt med nye planregler.

Derudover er der ikke konkrete planer om at øge butiksarealet en rum tid frem.

Nok har salget været over forventningen, siden åbningen sidste sensommer af den nye fløj med fitnesscenter, biografer og en snes butikker, men Rødovre Centrum har bl.a. nydt godt af, at det nærliggende Frederiksberg Center nærmest har været uden P-pladser på grund af byggeri. Næste år er konkurrenten klar igen, endda med en ekstra etage, et nyt center i Herlev åbner med flere store butikker, i Ørestad indvier Field’s et stort biografcenter, og allerede om godt en uge har City2 officiel åbning af et outlet-center med mærkevarer til lave priser.

KIG I KRYSTALKUGLEN

Til gengæld har Rødovre Centrum bedt flere arkitektfirmaer om at komme med oplæg til visioner eller en masterplan for Rødovre Centrum anno 2035.

Her bliver kortene holdt tæt til kroppen, men oplæg fra tre af tegnestuerne bliver nu gransket nærmere – og har foreløbig ikke været drøftet med rådhuset.

Blandt arkitekternes visioner er at udvide med et hotel og at bygge et stort tårn ud mod den store Tårnvej.

Centrets egne langsigtede overvejelser omfatter at udbygge ud mod netop Tårnvej – og det skal ses i sammenhæng med kommunens overordnede ønske om at skabe mere tæt bymiljø og have mindre præg af forstad, som det blev beskrevet i sidste uges Berlingske Business-tillæg om byudvikling

.Jesper Andreasen understreger, at visionerne på ingen måde har været realitets-behandlet og blot er eksterne bud på en mulig udvikling for centret.

»Der skal også være noget at arbejde med for næste generation,« siger han.

Han er 52 år og har siddet som direktør siden 1991. Centret blev i 1966 åbnet af hans morfar, Aage Knudsen, som på et tidligere gartneri byggede Danmarks første indkøbscenter.

Ud over Jesper Andreasen sidder tre andre fra tredje generation i bestyrelsen, mens fjerde generation har ni pladser.

ROS FRA EKSPERT

En af landets førende eksperter i butikscentre ser positivt på planerne.

»Centret har et stort opland, som er blevet større med udvidelsen, så derfor er parkering et vigtigt serviceparameter. Det er også fornuftigt at fremtidssikre, så der kan bygges oven på nye P-pladser. Jeg ville selv prioritere boliger ned og satse på at få butikker, der kræver mere plads og kan supplere butikkerne inde i centret,« siger Per Nyborg.

Han er direktør og partner i Institut for Centerplanlægning, som med adresse i centrets kontorfløj kan følge udviklingen tæt.

ÆSTETISKE LØSNINGER

Det samme kan borgmester Erik Nielsen (S) fra rådhuset nogle få hundrede meter væk.

»I kommunalbestyrelsen er vi altid meget optagede af at hjælpe til med, at centret er velfungerende, og centret har altid leveret æstetiske løsninger. Vi er i gang med en trafik-analyse, men har endnu ikke set på, hvad arealerne kan bruges til. Men jeg er glad for, at P-pladserne bliver gravet ned, for i udgangspunktet skal der ikke bygges så højt, da området ligger tæt på naboer,« siger Erik Nielsen, der har styret Rødovre et års tid længere, end Jesper Andreasen har ledet centret.

Hverken Nyborg eller Nielsen vil kommentere visionerne for centret, men Per Nyborg roser bestyrelsen for arbejdet:

»Det er fornuftigt at drøfte, hvilken retning de tror, de vil gå, så kan de senere eventuelt justere planerne. 20 år er meget langt ude i fremtiden, men det er sundt at tænke i hvert fald fem år frem.«

gult, grønt, rødt og blåt afsnit samt i Magasin. Rødovre Centrum stiller kørestol til rådighed, som kan reserveres i Informationen eller på tlf.: 36 70 99 44.

Rødovre Centrum er tilmeldt mærkeordningen ”God Adgang”. Ved at være tilmeldt God Adgang gør vi hverdagen lettere for vores kunder med funktionsnedsættelse. Du kan finde det fulde faktaark over tilgængeligheden i Rødovre Centrum her.

Service